Dokamal collage | دانشگاه علمی کاربردی دوکمال

Client: self experience

2016

کانسپت پروژه‌ی بازطراحی هویت برند دانشگاه علمی کاربردی دوکمال؛ بخشی از فعالیت دانشگاهیم بود که در سال 1396 انجام داده شد.
فرم نشانه از شکل گنبد و گل‌های نقش‌برجسته‌‌ی مزارهای واقع در محوطه دانشگاه که متعلق به کمال‌الدین بهزاد و کمال‌الدین مسعود خجندی هست، الهام گرفته شده است.
در این پروژه‌؛ علاوه بر اقلام هویت بصری، تجربه‌ی ایده‌پردازی و طراحی سردرب و تابلوهای راهنمای محوطه‌ی داخلی نیز کسب شد.