Galb’haye Sabz charity | جمعیت خیریه قلب‌های سبز

Client: Galb’haye Sabz charity

http://www.greenhearts.ir/

2016

جمعيت خيريه قلب‌های سبز به عنوان يك تشكل غيرانتفاعی، غيردولتی و با  اهداف آموزشی - در سال 1387 بصورت رسمی تاسیس و با مالكيت غيردولتی مردم نهاد به ثبت رسيده و از تاريخ همان سال فعاليت‌های  تخصصی خود را، در امر حمايت از دانش آموزان و دانشجويان مستعد كم بضاعت و همچنین کمک به کودکان سرطانی شروع  كرده است.

در اواخر سال 1396 هیئت مدیره‌ی این مجموعه تصمیم به تغییر در هویت بصری برند  خود نمود. این پروژه در طول 60 روز کاری با بازطراحی لوگو، رنگ، موتیف، ست اداری، تابلوهای بیرونی و داخلی، اوراق اداری، ابزار بازاریابی و سایر موارد انجام گردید.

طراحی این پروژه توسط علی سیابانی و داود فخیم یوسف‌نیا انجام شده است. همچنین امیر انتصاری بعنوان ناظر چاپ در این پروژه حضور داشته است.